Vliegend duin konijn

Dit is een infographic (informatieve illustratie) waarop duidelijk wordt wat er tijdens het proces van konijn gebeurde en hoe konijn uiteindelijk samen met duif aan het vliegen komt. Een kinderverhaaltje voor leeftijden van pakweg een jaar of zes. Konijn en duif zijn de hoofdpersoon, ze zijn vrienden. Konijn is alleen erg jaloers op duif, want duif kan vliegen en hij niet. Konijn is er vol van overtuigd dat er een manier moet zijn om te kunnen vliegen en gaat aan de gang.

Konijn en duif

Konijn en duif

Advertenties